Παράλειψη συνδέσμων

Το ECR Europe γίνεται ECR Community

Για πάνω από 20 χρόνια το ECR Europe αποτέλεσε το σημείο επικοινωνίας όπου λιανέμποροι και προμηθευτές καταναλωτικών αγαθών, εργάστηκαν μαζί προς όφελος των καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, το έργο του, θα συνεχιστεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω κάτω από το νέο όνομα ECR Community.

Το ECR Community διοικείται από τους Εθνικούς Συνδέσμους ECR, οι οποίοι υπάρχουν σ΄ όλη την Ευρώπη καθώς και από τη διεθνή ομάδα εργασίας ECR Shrink & On Shelf Availability. Οι Εθνικοί Σύνδεσμοι ECR υποστηρίζονται από περισσότερες από 1800 εταιρείες λιανεμπορίου, προμηθευτών και παρόχους υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη.

Ο Declan Carolan Co-chair του ECR Community και CEO του ECR Ireland ανέφερε: «Οι αλλαγές στο ECR έγιναν με στόχο των εξορθολογισμό του συστήματος. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων συμμετέχει στους Εθνικούς Συνδέσμους ECR ενώ αρκετές συμμετέχουν σε παγκόσμιο επίπεδο στο Consumer Goods Forum. Επειδή όλος ο συντονισμός που απαιτείται γίνεται πλέον σε εθνικό επίπεδο από τους αντίστοιχους Εθνικούς Συνδέσμους, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για τις εταιρείες να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η νέα προσέγγιση έρχεται να ανανεώσει την ενεργητικότητά μας και να ενδυναμώσει την πρόθεσή μας για ακόμη πιο ισχυρή συνεργασία».

Η αποστολή του ECR Community είναι: «Μετασχηματίζοντας τον τρόπο που δουλεύουμε μαζί ώστε να εκπληρώνουμε τις ανάγκες του καταναλωτή καλύτερα, γρηγορότερα και στο μικρότερο κόστος». Μέσα από το ECR Community οι Εθνικοί Σύνδεσμοι εργάζονται μαζί σε μία ευρεία έκταση δραστηριοτήτων και εργαλείων. Πρώτο δείγμα της κοινής εργασίας, αποτελεί ο πρόσφατος οδηγός με τίτλο: «Best Practice in Implementing VMI (Vendor Managed Inventory), ένας οδηγός που συγκεντρώνει τεχνογνωσία και εμπειρία από όλη την Ευρώπη. Περιλαμβάνει θεωρία και πρακτικά εργαλεία και είναι ελεύθερα προσβάσιμος στο site www.gs1.ch/ecr.

Άλλες ECR ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο είναι:

• Sell More, Waste Less – ένα πρόγραμμα που συντονίζεται από το την ομάδα ECR Shrink & OSA, με στόχο να βοηθήσει τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις να μειώσουν τις απώλειες από τα καταστήματά τους και να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα στο ράφι • Influencing the Shopper – μία βέλτιστη πρακτική όσον αφορά το shopper marketing • Logistics Pooling – μία οδηγία για τις επιχειρήσεις σχετικά με το πώς να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους για τη βελτίωση της αποδοτικότητας • Food Waste Reduction – μία σειρά ενεργειών για τη μείωση των τροφικών αποβλήτων κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας συμπεριλαμβάνοντας παράλληλα και τη διοχέτευση των προϊόντων σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη • Omni-channel retailing – μία συμβουλευτική οδηγία στο πώς μπορούν να συνδυαστούν “bricks and clicks” ώστε να προσφέρεται η καλύτερη υπηρεσία στους καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στο ECR Hellas (τηλ.: 2109329647, e-mail: info@ecr.gr, )