Παράλειψη συνδέσμων

A Global Review of Circular Economy Case Studies from the Retail & CPG Sector – ECR Community

Tο ECR Community δημοσίευσε ένα σημαντικό οδηγό με τίτλο: «A Global Review of Circular Economy Case Studies from the Retail & CPG Sector».

Ο οδηγός αυτός, στις περισσότερες από 100 σελίδες του, περιλαμβάνει 18 παγκόσμια cases studies – μεταξύ αυτών και τρία από την Ελλάδα – σχετικά με δραστηριότητες κυκλικής οικονομίας σε τομείς όπως η συσκευασία, η διαχείριση απορριμμάτων, η σπατάλη τροφίμων και οι ψηφιακές λύσεις. Περιλαμβάνει επίσης 6 ενημερωτικά άρθρα από ειδικούς της κυκλικής οικονομίας σχετικά με την επιτακτική ανάγκη μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και άρθρα από τις εθνικές επιτροπές ECR Αυστρίας, Γαλλίας και Ιταλίας που απεικονίζουν τον συνεργατικό ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινότητα ECR στην εγχώρια αγορά.

Αυτή η παγκόσμια έκδοση του ECR Community έχει έναν ξεκάθαρο στόχο, να παρέχει γνώση στα στελέχη που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών κυκλικής οικονομίας σε εταιρείες λιανεμπορίου και CPG.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό στο link ECR Community | EfficienAt Consumer Response. (ecr-community.org) .

Παράλληλα, το ECR Community οργανώνει μία σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων όπως εμφανίζονται παρακάτω:

The launch webinar will take place on February 1st @1pm CET.  You can register HERE
3 supporting webinars will take place to allow contributors to discuss their case studies

  • Webinar 1 = Mar 23 @ 15.30 CET (θα υπάρξει σχετική ενημέρωση)
  • Webinar 2 = May 24 @ 15.30 CET (θα υπάρξει σχετική ενημέρωση)
  • Webinar 3 = September 27 @ 15.30 CET (θα υπάρξει σχετική ενημέρωση)