Ιούνιος 14, 2017

mini MBA in Retail Innovation _ 2ος κύκλος

Ιούνιος 14, 2017

ShopperHood Study Reloaded

Ιούνιος 12, 2017

Omni Channel Shopper: Συνθέτοντας την αγοραστική του συμπεριφορά

Ιούνιος 9, 2017

12ο Συνέδριο ECR Hellas

Φεβρουάριος 23, 2017

Γενική Συνέλευση και Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ECR Hellas