Παράλειψη συνδέσμων

ECR & ESG : LEADING TOWARDS A VALUE-LED SUSTAINABILITY JOURNEY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις πρακτικών και στρατηγικών ESG, δηλαδή για το Περιβάλλον (Environment), τη Κοινωνία (Social) και τη εταιρική Διακυβέρνηση (Governance ) δεν γίνεται πλέον μόνο από επιλογή αλλά αποτελεί μονόδρομο για βιώσιμη ανάπτυξη, συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο αλλά και ως εργαλείο, ευκαιρία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.


Αν θέλαμε να δώσουμε μια συνοπτική περιγραφή για κάθε έναν από τους πυλώνες του ESG, θα λέγαμε ότι:


Περιβάλλον (Environment): λαμβάνει υπόψη τους τρόπους με τους οποίους μια εταιρεία εργάζεται για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη κατανάλωση της ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη διαχείριση του νερού, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικές φιλικές προς το περιβάλλον πρωτοβουλίες.


Κοινωνία (Social): εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους πελάτες της και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα υγείας και ασφάλειας και πρωτοβουλίες υποστήριξης της κοινότητας.


Η Εταιρική Διακυβέρνηση (Governance) αναφέρεται σε ζητήματα όπως οι ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, η διαφάνεια και η οικονομική δικαιοσύνη.


Το ενδιαφέρον για το ESG στους τομείς λιανικής και προμηθευτών αυξάνεται για διάφορους λόγους, μερικοί από τους οποίους αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.


Καταναλωτές: Περισσότεροι καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη στις αγοραστικές τους αποφάσεις. Επιλέγουν ενεργά προϊόντα που επιδεικνύουν δέσμευση στις αρχές του ESG.


Ρυθμιστικές απαιτήσεις: Τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο εισάγονται πιο αυστηροί κανονισμοί σχετικά με τους παράγοντες ESG, αναγκάζοντας περισσότερες εταιρείες να ενσωματώσουν βιώσιμες πρακτικές στις δραστηριότητές τους και να τις δημοσιοποιούν.


Επενδυτικές αποφάσεις: Πολλοί επενδυτές ενσωματώνουν το ESG στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι εταιρείες που επιδεικνύουν ισχυρότερες επιδόσεις σε θέματα ESG θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνες και πιο πιθανό να δημιουργήσουν βιώσιμες αποδόσεις μακροπρόθεσμα.


Διαχείριση Κινδύνων: Με την τήρηση των αρχών ESG, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφύγουν καλύτερα πρακτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δαπανηρές συνέπειες όπως περιβαλλοντικές καταστροφές, κοινωνικές συνέπειες ή κακή διακυβέρνηση που οδηγεί σε κίνδυνο της εταιρικής τους φήμης.


Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Οι εταιρείες που ακολουθούν τις αρχές ESG μπορούν να διαφοροποιήσουν το εμπορικό σήμα τους, να ενισχύσουν τη φήμη τους και να επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Λειτουργική Αποδοτικότητα: Πολλές πρωτοβουλίες ESG βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των πόρων, να εξορθολογήσουν τις λειτουργίες και τελικά να αυξήσουν την κερδοφορία.


Επιπλέον η ενσωμάτωση των αρχών ESG στις πρωτοβουλίες των εταιριών μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε πιο υπεύθυνη συμπεριφορά στον κλάδο λιανικής και του εμπορίου.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Βασικός στόχος της ομάδας εργασίας είναι να θα βοηθήσει τα στελέχη των εταιριών να κατανοήσουν τα ζητήματα που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG και πώς μπορούν αυτά να επηρεάσουν μια επιχείρηση. Τα σημεία εστίασης ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

  • Καταγραφή της ωριμότητας των εταιριών μελών, με τη χρήση ερωτηματολογίου, σε θέματα ESG αλλά και της δυναμικής των εταιριών που σχετίζεται με τη δυνατότητα υιοθέτησης, τις ανάγκες, τα κίνητρα (π.χ. νομικά) και τους στόχους, βάση των απαντήσεων των μελών.
  • Ενημέρωση των μελών, μέσω παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με θέματα που άπτονται του ESG, όπως η υποχρέωση υποβολής της ανθρακικής αποτύπωσης από τις επιχειρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις του κλάδου, με την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων, προκλήσεων και ευκαιριών.
  • Ανάπτυξη ενός οδηγού (high level) ο οποίος θα περιλαμβάνει τα βασικά ορόσημα και κρίσιμα βήματα που θα πρέπει μία επιχείρηση να πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στις δραστηριότητες της.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ & ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΙΤΛΟΣΕΤΑΙΡΙΑ
Αγραφιώτης ΔημήτρηςCorporate Affairs | Public & Regulatory Affairs | Purpose, Sustainability, Impact & ESGCOCA COLA HBC
Λεουτσάκου ΛίναCorporate Affairs Sustainability Manager | ESG ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ AE
Μαχαίρα ΑλεξίαCorporate Communication & Sustainability ManagerΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ M.AE
Στεφανίδου ΕλένηMedia Relations ManagerNESTLE HELLAS AE
Μαρωνίδου ΧριστίναCSR supervisorΔ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ AE
Κλείτου ΝίκοςFinance ManagerΔ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ AE
Μαύρος ΘάνοςPartner, Consulting Services Operations & Supply Chain ΕΥ
Κόντη ΚιάραPartner, Climate Change and Sustainability Services LeaderΕΥ
Παπακώστας ΒασίληςDirector, Consulting Services Operations & Supply ChainΕΥ
Παπαστεριάδης ΓιώργοςSenior Manager, Consulting Services Operations & Supply ChainΕΥ
Πεσματζόγλου ΔημήτρηςManager, Climate Change and Sustainability Services ΕΥ