Παράλειψη συνδέσμων

Sustainability / Circular Economy

Food Waste

Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα τεράστιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής χάνονται κάθε χρόνο. Αυτό