Παράλειψη συνδέσμων

Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Έρευνας Καταναλωτών σχετικά με το Εγγυοδοτικό Σύστημα Ανακύκλωσης (DRS)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (DRS)

Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας εργασίας Recycling / Circular Economy του ECR Hellas (www.ecr.gr), υλοποιήθηκε on line έρευνα με θέμα την καταγραφή της ευαισθητοποίησης και της πρόθεσης υιοθέτησης από την πλευρά των καταναλωτών, ενός νέου συστήματος συλλογής πλαστικών μπουκαλιών / συσκευασιών αλουμινίου προς ανακύκλωση (π.χ. νερού για μικρές και μεγάλες συσκευασίες, κουτάκια αναψυκτικού, μπύρας κ.α.). Το νέο εγγυοδοτικό σύστημα, γνωστό κι ως DRS (Deposit – Return System) θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα βάσει του νέου Νόμου 4736/2020 και σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών στα πρότυπα ανάλογων συστημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι καταναλωτές κατά την αγορά από τα καταστήματα super markets και άλλων σημείων πώλησης, μικρών και μεγάλων πλαστικών μπουκαλιών (π.χ. νερού, αναψυκτικού), όπως επίσης και συσκευασιών αλουμινίου (π.χ. αναψυκτικών, μπύρας), θα επιβαρύνονται με ένα χρηματικό ποσό, το οποίο όμως θα τους επιστρέφεται στο σύνολό του από τα καταστήματα ή τα σημεία συλλογής, με την επιστροφή των άδειων πλαστικών μπουκαλιών / συσκευασιών από αλουμίνιο. Τις υπόλοιπες συσκευασίες, οι καταναλωτές θα τις ανακυκλώνουν με τον τρόπο που ακολουθούσαν.

Η συγκεκριμένη έρευνα υλοποιήθηκε σε ανώνυμη βάση, υπό την επιστημονική επίβλεψη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και φιλοξενήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρίας ερευνών THE NIELSEN COMPANY, ενώ η επεξεργασία και ανάλυση των ανώνυμων απαντήσεων έγινε από την πανεπιστημιακή ομάδα του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.