Παράλειψη συνδέσμων

ECR Community Review on Category Management

Το ECR Community ανακοίνωσε σήμερα, την τέταρτη μεγαλύτερη έκδοση που αφορά στο Category Management με τίτλο: “Category Management Yesterday, Today & Tomorrow – An ECR Community Review of Current Practices in Category Management 2020” το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν και μπορείτε να βρείτε στο  www.ecr-community.org

Συνημμένα υπάρχει σχετικό δελτίο τύπου.

Η έκδοση αυτή αποτελείται από 200 σελίδες στις οποίες περιλαμβάνονται 14 case studies απ’ όλο τον κόσμο (3 εκ των οποίων από την Ελλάδα), 3 reports από το ECR Community καθώς και σημαντικά άρθρα σχετικά με το category management, shopper marketing και τις σχετικές τεχνολογίες.

Η συγκεκριμένη παγκόσμια έκδοση έχει ένα ξεκάθαρο στόχο. Να δημιουργήσει μία πλατφόρμα γνώσης και να βοηθηθούν όλοι οι επαγγελματίες και managers που πρέπει να διαχειριστούν τη μεγάλη ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι αγορές σήμερα.

Η έκδοση θα υποστηριχτεί παράλληλα από το ECR Community μέσα από μία σειρά webinars, τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν, όπως φαίνονται παρακάτω:

Launch Webinar” on Tuesday 24th November @ 16.30 CET (Registration URL – https://attendee.gotowebinar.com/register/1310634763405373963 Webinar ID – 118-040-163)

  • Webinar 1 = 12 Jan @ 16.30 CET (θα ενημερωθείτε για την εγγραφή)
  • Webinar 2 = 16 Feb @ 16.30 CET (θα ενημερωθείτε για την εγγραφή)
  • Webinar 3 = 16 March @ 16.30 CET (θα ενημερωθείτε για την εγγραφή)