Παράλειψη συνδέσμων

Ανάπτυξη δεικτών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (KPI’s)

Στόχοι του προγράμματος ήταν η καταγραφή βασικών δεικτών, ο ορισμός και η δημιουργία κοινής ονοματολογίας και μεθοδολογίας, η ανάλυση των δεικτών (εταιρικές διαδικασίες, παράγοντες και οφέλη) και τέλος η διεξαγωγή έρευνας για το επίπεδο απόδοσης και βαρύτητας των δεικτών.