Παράλειψη συνδέσμων

Emotional Link Between Shopper and Shop

Ο αγοραστής (shopper) είναι η καρδιά της συνεργασίας λιανεμπορίου και προμηθευτών. Η όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση/ αποκωδικοποίηση των αναγκών, επιθυμιών, αντιλήψεων και συνηθειών του, είναι ένα πεδίο κρίσιμο για τη βελτίωση της συνολικής ικανοποίησής του.

Στα πλαίσια του προγράμματος διερευνήθηκε πως οι συναισθηματικοί παράγοντες των αγοραστών μπορούν να επηρεάσουν τόσο την προτίμηση τους σχετικά με τα καταστήματα τα οποία θα επιλέξουν για να κάνουν τα ψώνια τους όσο και την εικόνα των καταστημάτων.