Παράλειψη συνδέσμων

Ηλεκτρονική Διαχείριση Κουπονιών

Στόχος της ομάδας εργασίας ήταν η εκπόνηση προδιαγραφών και προτύπων για τη δημιουργία των κουπονιών, ώστε να διευκολύνει τη διαχείρισή τους, τόσο από τις λιανεμπορικές όσο και από τις προμηθευτικές επιχειρήσεις.