Παράλειψη συνδέσμων

New Product Introduction

Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών εισαγωγής ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά, τόσο για τους λιανέμπορους όσο και για τους προμηθευτές όπως επίσης και η επιτυχημένη εισαγωγή, γεγονός που συνεπάγεται μείωση κόστους. Στα πλαίσια του προγράμματος γίνεται μία εκτεταμένη ανάλυση αγοράς για αρκετές κατηγορίες, καταγραφή των διαδικασιών εισαγωγής νέων προϊόντων καθώς επίσης και ποιοτική και ποσοτική έρευνα για την βιομηχανία και το λιανεμπόριο.