Παράλειψη συνδέσμων

Promotion Tactics

Στόχος η μελέτη και ανάπτυξη διαδικασιών που οδηγούν σε αποτελεσματικές τακτικές προώθησης. Στην διάρκεια του προγράμματος αναπτύχθηκε όχι μόνο η βασική διαδικασία μίας αποτελεσματικής τακτικής προώθησης αλλά πιλοτικές εφαρμογές.