Παράλειψη συνδέσμων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΙΑΣ CATEGORY GROWTH MANAGEMENT

To 2000 η ομάδα εργασίας του Demand Side του ECR Hellas με αντικείμενο το Category Management, ανέπτυξε έναν οδηγό παρουσίασης της μεθοδολογίας του Category Management, κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου οδηγού του ECR Europe.

Στόχος του οδηγού αυτού ήταν  η περιγραφή της βασικής μεθοδολογίας του Category Management, προκειμένου να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα βήματα ανάπτυξής του.

Κατά το διάστημα των 20 χρόνων που ακολούθησαν από την πρώτη έκδοση του οδηγού, οι αλλαγές που έχουν συμβεί τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο (είσοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου και η  ανάπτυξη των e-shops, κ.ά), όσο και σε επίπεδο αλλαγών στις καταναλωτικές / αγοραστικές συμπεριφορές σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, είναι πολύ σημαντικές και επηρεάζουν δυναμικά, τη μεθοδολογία του Category Management.

Η επικαιροποίηση του οδηγού, έχει ως στόχο να εντάξει αυτές τις αλλαγές και να προσαρμόσει τον οδηγό στο σήμερα ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για το λιανεμπόριο όσο και τους προμηθευτές του κλάδου των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) όσο και πιθανά για άλλους κλάδους.

Στην ολοκληρωμένη προσέγγιση του Category Management θα πρέπει να αναδεικνύεται η σημασία της ανάπτυξης των Προϊοντικών Κατηγοριών.  Για το λόγο αυτό θα πρέπει γίνεται αναφορά στο Category Growth Management (εφεξής θα αναφέρεται και ως C.G.M.).

Η επικαιροποίηση του οδηγού έγινε από το ECR Hellas στο πλαίσιο της αντίστοιχης ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή 10 στελεχών από την πλευρά των προμηθευτών, των λιανεμπόρων, του εργαστηρίου Eltrun του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της συμβουλευτικής εταιρίας Exceed Consulting  με συντονιστές τους Σπύρο Μιχαλούδη από την εταιρία P&G και τη Νατάσα Τσότρα, από την εταιρία Nestle.

Η επικαιροποίηση του Οδηγού πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις: Στην 1η φάση όλα τα μέλη της Ομάδας έκαναν τις παρατηρήσεις τους για αλλαγές κι επικαιροποιήσεις που αφορούσαν σε όλα τα μέρη του Οδηγού και στη 2η φάση συστάθηκε συντακτική ομάδα για την τελική επικαιροποίηση και συγγραφή του Οδηγού. Σημειώνεται ότι καθόλη την διάρκεια (δύο φάσεις) επικαιροποίησης του Οδηγου τηρήθηκαν οι κανόνες συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού από τα μέλη της αντίστοιχης ομάδας εργασίας ECR Hellas στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν.