Παράλειψη συνδέσμων

ΕΑΝ /ITF 14 & ΕΑΝ/ITF 128

Στόχος η καταγραφή των κανόνων κωδικοποίησης των κιβωτίων και παλετών δίνοντας με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα για αυτοματοποιημένη αποθήκευση και διαχείριση των προϊόντων στα διανεμητικά κέντρα.