Παράλειψη συνδέσμων

Light Category Management

Στόχος η ανάπτυξη μίας απλοποιημένης μεθοδολογίας (ενός οδηγού) στην Ελληνική γλώσσα που θα δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν Category Management και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες του παραδοσιακού μοντέλου Category Management.