Παράλειψη συνδέσμων

Category Management

Στόχος του προγράμματος ήταν ο ορισμός του Category Management προσαρμοσμένος στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Ο οδηγός που προέκυψε από το πρόγραμμα, στην ελληνική γλώσσα, δίνει τα βασικά βήματα εφαρμογής της διαδικασίας Category Management.