Παράλειψη συνδέσμων

On Shelf Availability

Στόχος του προγράμματος, η διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος iSOS, η αναγνώριση ελλείψεων και τα αποτελέσματα χρήσης.