Παράλειψη συνδέσμων

Out Of Shelf Prevention

Στόχος του προγράμματος η ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων και διαδικασιών, ώστε να αποτρέπονται οι ελλείψεις στο ράφι των καταστημάτων λιανικής.