Παράλειψη συνδέσμων

Ολοκληρωμένες Ομάδες Εργασίας

Food Waste

Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα τεράστιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής χάνονται κάθε χρόνο. Αυτό

Future Physical Store

Ένας από τους κλάδους που δέχτηκε άμεση και ισχυρή επίδραση από τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και πρόσφατα από τις συνέπειες

Category Growth Management

To Category Growth Management αποτελεί τον πυρήνα σχεδιασμού & υλοποίησης της triple–win εμπορικής σχέσης μεταξύ αγοραστών/καταναλωτών-λιανεμπόρων-προμηθευτών. Η σύγχρονη shopper-centric προσέγγιση

Digital Retail Models of the Future

Με δεδομένη την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων κρίνεται απαραίτητος. Κύρια συνιστώσα μίας τέτοιας μετάβασης είναι