Παράλειψη συνδέσμων

Shopper Research

Στόχος η διερεύνηση και καταγραφή των αγοραστικών συνηθειών των Ελλήνων καταναλωτών που επισκέπτονται τα διάφορα κανάλια διανομής στην Ελλάδα.