Παράλειψη συνδέσμων

Shrinkage

Η ομάδα εργασίας ασχολήθηκε με τις απώλειες των εμπορευμάτων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας που αντιστοιχούν σε προϊόντα που καταστρέφονται ή λήγουν λόγω είτε λανθασμένων διαδικασιών είτε έλλειψης σωστής επικοινωνίας.