Παράλειψη συνδέσμων

Master Data Alignment

Στόχος του προγράμματος η καταχώρηση και διακίνηση των δεδομένων των προϊόντων με τρόπο συνεχή, ολοκληρωμένο, ακριβή και έγκαιρο.