Παράλειψη συνδέσμων

Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Αποθεμάτων

Οι στόχοι της ομάδας εργασίας ήταν: 1. Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με διατήρηση αποθεμάτων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας ▫ Επιλογή συγκεκριμένων κατηγοριών ▫ Καταγραφή κατάστασης διατήρησης αποθέματος από την αποθήκη του προμηθευτή μέχρι το κατάστημα διαχρονικά 2. Διερεύνηση 4 αιτιών που οδηγούν σε υψηλά αποθέματα βάσει ελληνικών και ευρωπαϊκών δεδομένων 3. 5 πιλοτικές εφαρμογές και προτάσεις για λύσεις αντιμετώπισης